Hra English facebook twitter rss

گرامی باد روز جهانی زبان مادری

ارسال شده در: فوریه 21st, 2010

اطلاعیه مطبوعاتی از منظر حقوق شهروندی از آنجایی که زبان مادری اولین ابزار ارتباط هر فرد با جهان بیرونی است و نیز نخستین ابزار بیان احساسات و عواطف و زبان اندیشیدن و رویاست، آموزش به زبان مادری حق مسلم هر شهروند محسوب می شود. سازمان ملل متحد با تاکید بر این مهم در سال ۱۹۹۹،..ادامه مقاله

تغییرات ساختاری و راهبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

ارسال شده در: فوریه 7th, 2010

اطلاعیه مطبوعاتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پروسه حرکت رو به جلوی خود، علیرغم تمامی تهدیدات، موانع و مشکلات، پس از جمع بندی سرفصل های مختلف کاری با عنایت به دوره خاص یکساله اخیر، جهت ارتقا کیفیت، تغییرات اساسی را در ابعاد ساختار و راهبری اتخاذ می کند. تغییرات مورد اشاره بعنوان سرفصلی..ادامه مقاله