Hra English facebook twitter rss

هفته معلم؛ نگاه مصرفی و سود و زیانی به آموزش و پرورش باید اصلاح شود

ارسال شده در: اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۶

هفته معلم در ایران در حالی از راه رسید که طی یکسال گذشته تغییر محسوسی در وضعیت معیشتی معلمان دیده نمی شود. این قشر کماکان زیر خط فقر دستمزد می گیرند. کماکان فعالان اتحادیه ای این صنف در زندانها یا تحت تعقیب به سر می برند و نگاه مصرفی به مسئله آموزش و پرورش مانع از اختصاص بودجه کافی..ادامه مقاله