Hra English facebook twitter rss

اطلاعیه مطبوعاتی / رد سناریوی شهید سازی و اعلام سناریویی برای علیرضا بهشتی

ارسال شده در: ژوئن 17th, 2010

اطلاعیه مطبوعاتی دستگاه امنیتی به واسطه رسانه دروغ پرداز انحصاری به اصطلاح ملی که از طریق مالیات و سرمایه های کشور تامین بودجه می شود، چندی است که فشارهای خود را در اشکال متعددی منجمله فشارهای رسانه ای و روانی بر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران افزایش داده که مجموع این فشارها دارای ابعاد..ادامه مقاله