می 7, 2013

سناریوسازی حکومت ایران/ بیانیه تحلیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص هجمه های اخیر

حکومت ایران با سابقه ۲۸ بار محکومیت بعنوان یک ناقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد، همواره …

سناریوسازی حکومت ایران/ بیانیه تحلیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص هجمه های اخیر ادامه مطلب »