می 6, 2013

از تعیین «گزارشگر ویژه» برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران قاطعانه حمایت می‌کنیم

رکورد بالای نقض حقوق بشر در ایران که تنها با اشاره به تعداد حداقل ۲۹ بار محکومیت …

از تعیین «گزارشگر ویژه» برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران قاطعانه حمایت می‌کنیم ادامه مطلب »