می 7, 2013

اولین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی در اوین

یک سال پیش، در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹، پس از قطع تلفن ها و ملاقات …

اولین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی در اوین ادامه مطلب »