می 6, 2013

تشویق رسمی به قتل یک هنرمند، گسترش تروریسم دولتی است

حکومت ایران در روزهای اخیر به بهانه سروده شدن ترانه و اجرای آهنگی توسط شاهین نجفی، هنرمند …

تشویق رسمی به قتل یک هنرمند، گسترش تروریسم دولتی است ادامه مطلب »