می 6, 2013

حکومت ایران پاسخگوی مرگ زندانیان عقیدتی باشد

مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی دیگر در زندانهای ایران نشانگر بی‌توجهی حکومت ایران به معاهدات حقوق بشری …

حکومت ایران پاسخگوی مرگ زندانیان عقیدتی باشد ادامه مطلب »