دسامبر 10, 2014

مدافعان حقوق بشر در بند را آزاد کنید

اطلاعیه مطبوعاتی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه …

مدافعان حقوق بشر در بند را آزاد کنید ادامه مطلب »