دسامبر 21, 2014

۲۱ سازمان حقوق بشری: ایران به وضعیت زندانیان کرد اعتصابی رسیدگی کند

۲۱ سازمان مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه ای‌ مشترک از ایران خواستند تا به وضعیت ۲۷ …

۲۱ سازمان حقوق بشری: ایران به وضعیت زندانیان کرد اعتصابی رسیدگی کند ادامه مطلب »