آگوست 4, 2015

بیانیه نهادهای حقوق بشری در محکومیت تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران

با گذشت بیش از سه دهه از آغاز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیروان اهل سنت همچنان …

بیانیه نهادهای حقوق بشری در محکومیت تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران ادامه مطلب »