ژانویه 4, 2024

ترویجگری و پاسخگویی جهانی: نگاهی به فعالیت های مجموعه فعالان در یکسال گذشته

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعنوان سازمانی پیشرو در دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته …

ترویجگری و پاسخگویی جهانی: نگاهی به فعالیت های مجموعه فعالان در یکسال گذشته ادامه مطلب »