سپتامبر 29, 2014

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بنابر ارزیابی از ضروریات جاری و تنویر افکار عمومی، جهت تعامل موثر‌تر وشفاف‌تر با جامعه ایرانی، رسانه‌ها وسازمانهای مدافع حقوق بشری، اطلاع رسانی حرفه‌ای‌تر و هم چنین سیاست گذاری و تصمیم گیری بهتر در رابطه با اهداف انسانی و سازمانی کوتاه مدت و بلند مدت خود بدین وسیله اقدام به معرفی اعضای بُرد مشاوران خود به افکار عمومی می‌نماید.
موقعیت برد مشاوران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ابتدای سال ۲۰۱۳ بصورت رسمی در ساختار گروه تعریف شد و اعضای آنکه این تشکل افتخار همکاری و همفکری با آنان را دارد از تاریخ مورد اشاره به جرگه مشاوره دهندگان این تشکل پیوستند.
هموطنان محترم می‌توانند برای آشنایی با برد مشاوران مجموعه فعالان حقوق بشر اینجا را کلیک نمایند و در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با مجموعه از طریق فرم‌های در نظر گرفته شده یا آدرس ایمیل info@hra-iran. org تماس حاصل نمایند.