دسامبر 31, 2016

اطلاعیه مطبوعاتی

تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران با دوره های زمانی متفاوتی در اعتصاب غذا به سر می برند. گستره و تعداد اعتصابیون و همینطور طولانی بودن تعدادی از این اعتصاب ها به نگرانی افکار عمومی و مدافعان حقوق بشر تبدیل شده است.

تقریبا تمام زندانیان اعتصابی خواستار اجرای قانون هستند، قوانین مدونی که سلب آنان باید موجب مجازات ناقضین باشد نه مطالبه گران.

آرش صادقی، کنشگر مدنی در شصت و نهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می برد، همینطور علی شریعتی دیگر زندانی که شصت و یکمین روز اعتصاب خود را پشت سر می گذارد.

سعید شیرزاد، حسن رستگاری، نزار زکا، آیت الله محمدرضا نکونام و مهدی کوخیان دیگر زندانیانی هستند که به اعتصاب غذای خود در زندانهای مختلف کشور ادامه می دهند.

آقای صادقی بعنوان یک مورد برجسته در حالی شصت و نهمین روز اعتصاب غذای خود را سپری می کند که بنا به گزارشات پزشکی، کلیه های وی با درصد بالایی دچار آسیب شده، غلظت خون بالایی دارد و خطر چسبندگی روده او را تهدید می کند. این زندانی عقیدتی که هر لحظه احتمال مرگ او می رود تنها مطالبه اجرای قانون در رابطه با گلرخ ایرایی، همسر زندانی خود را دارد.

آقای صادقی می خواهد تا پرونده همسر او در دادگاه عمومی و بر اساس قانون بررسی شود و همسرش تا زمان رسیدگی به اتهامات با توجه به بیماری جدی که با آن روبه روست بتواند بر اساس حقوق قانونی خود در خارج از زندان فرصت دفاع از خود را بیابد.

مسئولین امنیتی-قضایی تا کنون هیچ واکنش امیدوار کننده ای به وضعیت وخیم این زندانی و مطالبات قانونی او نداشته اند. این بی تفاوتی تعمدی دستگاه قضایی و امنیتی نسبت به وضعیت آقای صادقی در موارد مشابهی مسبوق به سابقه است، وقایع تلخی که در زندان های ایران اتفاق افتاد و هیچگاه مجازات عاملین یا تحقیقات مستقلی را در پی نداشت از جمله پرونده های فوت «ولی الله فیض مهدوی، عبدالرضا رجبی، امیدرضا میرصیافی، زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر، محسن دکمه چی، امیرحسین حشمت ساران، ستار بهشتی و…»

رویه دستگاه قضایی مبنی بر بی توجهی عمدی به معترضان که در پیوند با نهادهای امنیتی اجرا می شود خلف در تعهد محسوب شده و می تواند کماکان باعث جان باختن تعداد دیگری از زندانیان شود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن قانونی دانستن مطالبه زندانیان معترض و ابراز نگرانی از سلامتی زندانیان در اعتصاب غذا، تاسف خود را از اینکه زندانیان سیاسی ایران برای استیفای حقوق خود راهی جز به خطر انداختن سلامتی وجان خود ندارند، اعلام می‌کند.

این تشکل مسئولیت همه جانبه‌ی حفظ سلامت و جان زندانیان را بر عهده‌ی نهادهای حکومتی ذیربط می‌داند و بر اجرای مواد ۱۰۲، 103، ۱۱۳ ،۱۱۵ و 216 آیین نامه‌ی سازمان زندان‌ها که حداقل استاندارد در نحوه‌ی رفتار با محکومین محسوب می شود تاکید دارد.

این مجموعه معتقد است جمهوری اسلامی ایران بصورت نگران کننده‌ای در طی سالهای حکومت خود در موضوع زندانیان به کرات مقاوله نامه‌های حقوق بشری به خصوص کنوانسیون حقوق زندانیان مصوب سازمان ملل متحد را نقض کرده است.

این تشکل مدافع حقوق بشر مقامات قضایی را به رفتار مستقل از نهادهای امنیتی فرا می خواند و می خواهد تا زندانیان اعتصابی بخصوص آقای صادقی فورا به مرکز درمانی مجهز اعزام شود و همینطور باب مذاکره با زندانیان اعتصابی آغاز شود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از خانم اسما جهانگیر گزارشگر منتخب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد مسئله تضییع حقوق زندانیان را بعنوان یکی از اولویت‌های کاری خود تعریف کند و قتل، آسیب دیدگی و شرایط بد زندان‌ها در ایران را در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران پیگیری کند، این مجموعه همچنین سایر وجدانهای بیدار و مدافعان حقوق بشر را به تلاش برای حفظ سلامتی و جان زندانیان در اعتصاب غذا فرا می‌خواند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

11 دیماه 1395 برابر با 31 دسامبر 2016