آوریل 28, 2010

پس از حملات گسترده به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که توام با بازداشت تعدادی از خدمات دهندگان فنی به این مجموعه بود، مدیریت کمپین فرزاد کمانگر به آدرسهای farzadkamangar.com و kamangar.info به واسطه گرفتار شدن مدیران آن به دست دستگاه امنیتی حکومت ایران افتاد که این مهم نیز طی گزارشات خبری از رسانه های نزدیک به دولت ایران اعلام شد.

 در حالیکه این کمپین از روی اینترنت حذف شده بود و مجموعه در تلاش برای راه اندازی کمپین جدید بود طی روزهای اخیر کمپین به سرقت رفته در حالیکه مدیریت آن در اختیار مجموعه نیست مجدد به فضای اینترنت به دلایل مبهمی بازگردانده شده است.

این درحالی است که تیم امنیتی که موضوع در اختیار گرفتن کمپین را به زندانی مورد اشاره اطلاع داده بود قصد خود را از بازگرداندن کمپین به فضای نت در حالیکه مدیریت آن بر عهده آنان است را اطلاع رسانی عنوان کرده است!.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بدین وسیله به اطلاع می رساند تنها کمپین جدید فرزاد کمانگر به آدرس farzadkamangar.org در اختیار و مورد تایید این تشکل است و کمپین سابق آن در حال حاضر در اختیار نیروهای امنیتی وابسته به دولت ایران است. بنابراین منتشرات کمپین سابق به آدرسهای farzadkamangar.com و kamangar.info که گمان می رود فعال شدن آن بی ارتباط با روز معلم و سایر مناسبتهای نزدیک نباشد خالی از اعتبار است.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

هشت اردیبهشت ماه ۱۳۸۹