ژوئن 7, 2015

بیانیه مشترک

طی روزهای اخیر دادگاه انقلاب اسلامی احکام سنگین قضایی را علیه فعالین مدنی و اجتماعی صادر کرده است.

بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، خانم ها فاطمه (آتنا) دائمی به 14 سال، آتنا فرقدانی به 12سال و 9 ماه، آقایان امید علی شناس به 10سال، سعید حسین زاده، آسو رستمی و علی نوری هر کدام به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

این احکام ناعادلانه در حالی برای این فعالان مدنی و اجتماعی صادر شده است که بنا به اطلاعات رسیده، تمامی آنها طی دوران بازداشت در سلول انفرادی متحمل شکنجه های روحی و روانی شده اند و روند دادرسی آنها از شفافیت کافی برخوردار نبوده است.

“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” معتقدند عناوین اتهامی اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات جمهوری اسلامی که احکام صادره مستند به این عناوین اتهامی بوده است از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی به گونه ای تفسیر می شود که در عمل هرگونه فعالیت سیاسی، اجتماعی، مدنی را می توان مصداقی از این مواد اتهامی قلمداد کرده و بر اساس آن احکام قضایی سنگین صادر نمایند.

سازمانهای امضا کننده این بیانیه ضمن اعتراض به صدور احکام سنگین برای فعالان مورد اشاره، امیدوار هستند در دادگاه های تجدیدنظر شاهد نقض احکام صادره و آزادی این شهروندان باشند.

این سازمانها همچنین از مسئولین قضایی درخواست می کنند ضمن بازبینی در قوانین قضائی و بهره مندی از تفاسیر به روز، شرایط را برای فعالیت های آزادانه جامعه مدنی و آزادی سایر زندانیان سیاسی و مدنی در ایران فرآهم آورند.

17 خردادماه 1394 برابر با 7 ژوئن 2015

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران