آوریل 25, 2010

طی ۲۴ ساعت گذشته وب سایتهای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بصورت گسترده مورد حملات اینترنی قرار گرفته است، این حملات منجر به هک شدن خبرنامه مجموعه در سرویس گوگل شد.

از صبح روز جاری مجموع حملاتی که بررسی های تیم فنی مجموعه نشان می دهد همانند حملات ۱۱ اسفندماه توسط نیروهای وابسته به دولت ایران صورت میگیرد بر روی سرویس های خبری مجموعه صورت گرفته است.
این حملات منجر به در اختیار گرفتن چند ساعته خبرنامه مجموعه توسط خرابکاران اینترنی و استفاده از آن برای ارسال هرزنامه و ایمیل هایی با محتویات نامعلوم شد. همینطور خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز برای هشتمین بار طی یکسال اخیر به محاق فیلتر رفت.
هر چند با استفاده از ظرفیت حقوقی جلوی ادامه این روند گرفته شد اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مصمم است تروریسم اینترنی نیروهای وابسته به دولت ایران و اقدامات مورد اشاره آنان را از طریق مراجع حقوقی ذیصلاح پیگیری کند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۴ اردیبهشت ۱۳۸۹