Hra English facebook twitter rss

تغییرات مدیریتی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

ارسال شده در: 11th جولای, 2012

بدین وسیله به اطلاع میرساند با توجه استعفای آقای کیوان رفیعی به عنوان دبیر مجموعه از مسئولیت های خود در این گروه از تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۱۲ این گروه خلاء حاصله را از طریق ایجاد شورای رهبری برای پیشبرد امور مجموعه پر نموده است.

بنا بر این از تاریخ مذکور، شورای مورد اشاره پاسخگوی نیازهای گروه خواهد بود.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایرا