می 7, 2013

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ؛ سیستم آموزشی ناکارآمد با سرکوب معلمان توجیح نمی شود

آموزش و پرورش در اسناد حقوق بشر فعل و انفعالی تعریف شده است میان دو قطب سیال …

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ؛ سیستم آموزشی ناکارآمد با سرکوب معلمان توجیح نمی شود ادامه مطلب »

می 7, 2013

به مناسبت ۱ مه؛ بیانیه ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در مورد شرایط سخت کارگران ایران

اول ماه مه (۱۱ اردی بهشت ماه) دقیقا ۱۲۴ سال از اعتراض کارگران نساجی شیکاگو که در …

به مناسبت ۱ مه؛ بیانیه ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در مورد شرایط سخت کارگران ایران ادامه مطلب »

می 7, 2013

وضعیت نگران کننده خانواده ها و قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر

اطلاعیه مطبوعاتی – دستگیریهای گسترده / شماره چهار دستگاه امنیتی حکومت ایران به مدیریت اطلاعات سپاه پاسداران …

وضعیت نگران کننده خانواده ها و قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر ادامه مطلب »

می 7, 2013

هویت و آخرین وضعیت قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر

اطلاعیه مطبوعاتی – دستگیریهای گسترده / شماره سه مجموع اقدامات نیروهای امنیتی حکومت ایران بر علیه مدافعان …

هویت و آخرین وضعیت قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر ادامه مطلب »

می 7, 2013

سناریوسازی حکومت ایران/ بیانیه تحلیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص هجمه های اخیر

حکومت ایران با سابقه ۲۸ بار محکومیت بعنوان یک ناقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد، همواره …

سناریوسازی حکومت ایران/ بیانیه تحلیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص هجمه های اخیر ادامه مطلب »