اکتبر 17, 2023

گزارشی از یک ماه ترویجگری؛ مجموعه فعالان و مشارکت فعالانه با سازمان ملل

با پایان یافتن پنجاه و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه فعالان حقوق بشر …

گزارشی از یک ماه ترویجگری؛ مجموعه فعالان و مشارکت فعالانه با سازمان ملل ادامه مطلب »