Hra English facebook twitter rss

مسئولیت حفظ جان زندانیان اعتصابی بر عهده دستگاه قضایی ایران است

ارسال شده در: دسامبر 31st, 2016

اطلاعیه مطبوعاتی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران با دوره های زمانی متفاوتی در اعتصاب غذا به سر می برند. گستره و تعداد اعتصابیون و همینطور طولانی بودن تعدادی از این اعتصاب ها به نگرانی افکار عمومی و مدافعان حقوق بشر تبدیل شده است. تقریبا تمام زندانیان اعتصابی خواستار اجرای قانون هستند، قوانین مدونی که..ادامه مقاله

دولت ایران در قبال سلامت و امنیت جانی زندانیان و محصورین مسئولیت بپذیرد

ارسال شده در: دسامبر 14th, 2014

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور این اطلاعیه نگرانی عمیق خود را از خیل زندانیان سیاسی و امنیتی بیماری که از دریافت خدمات و رسیدگی‌های پزشکی لازم محروم هستند اعلام کرد، این تشکل گفت رسیدگی پزشکی بلادرنگ به این بیماران باید در اولویت سازمان زندان‌ها قرار بگیرد،