ایران

می 6, 2013

از تعیین «گزارشگر ویژه» برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران قاطعانه حمایت می‌کنیم

رکورد بالای نقض حقوق بشر در ایران که تنها با اشاره به تعداد حداقل ۲۹ بار محکومیت …

از تعیین «گزارشگر ویژه» برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران قاطعانه حمایت می‌کنیم ادامه مطلب »

می 7, 2013

وضعیت نگران کننده خانواده ها و قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر

اطلاعیه مطبوعاتی – دستگیریهای گسترده / شماره چهار دستگاه امنیتی حکومت ایران به مدیریت اطلاعات سپاه پاسداران …

وضعیت نگران کننده خانواده ها و قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر ادامه مطلب »

می 7, 2013

سناریوسازی حکومت ایران/ بیانیه تحلیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص هجمه های اخیر

حکومت ایران با سابقه ۲۸ بار محکومیت بعنوان یک ناقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد، همواره …

سناریوسازی حکومت ایران/ بیانیه تحلیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص هجمه های اخیر ادامه مطلب »