اکتبر 15, 2014

آشنایی با بُرد مشاوران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بنابر ارزیابی از ضروریات جاری و تنویر افکار عمومی، جهت تعامل …

آشنایی با بُرد مشاوران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ادامه مطلب »