می 6, 2013

افزایش اجرای احکام اعدام، راهکار حکومت ایران در برابر بحران ناامنی در جامعه

تاکنون دو سوم از کشورهای جهان در راستای احترام به حقوق اولیه و ذاتی انسان‌ها، مجازات اعدام …

افزایش اجرای احکام اعدام، راهکار حکومت ایران در برابر بحران ناامنی در جامعه ادامه مطلب »