Hra English facebook twitter rss

اعدام پرشمار زندانیان سنی مذهب، ادامه تفکر خالقان تابستان ۶۷ است

ارسال شده در: آگوست 5th, 2016

اطلاعیه مطبوعاتی رویداد شبانگاه دوشنبه یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۵ و هجوم گارد سیاهپوش زندان رجائی شهر کرج به محل نگه داری زندانیان امنیتی سنی مذهب محکوم به اعدام در این زندان و انتقال ایشان با دستبند، پابند و چشم بند به سلولهای انفرادی، آغازگر روندی بود که به اعدام دستکم ۲۰ نفر از جمع ۳۶..ادامه مقاله