آوریل 30, 2016

فقر بیشتر برای کارگران، ارمغان سال ۱۳۹۴

اطلاعیه مطبوعاتی در حالی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که در ایران با وجود سپری شدن …

فقر بیشتر برای کارگران، ارمغان سال ۱۳۹۴ ادامه مطلب »