آگوست 5, 2016

اعدام پرشمار زندانیان سنی مذهب، ادامه تفکر خالقان تابستان ۶۷ است

اطلاعیه مطبوعاتی رویداد شبانگاه دوشنبه یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۵ و هجوم گارد سیاهپوش زندان رجائی شهر کرج …

اعدام پرشمار زندانیان سنی مذهب، ادامه تفکر خالقان تابستان ۶۷ است ادامه مطلب »