Hra English facebook twitter rss

کالبدشکافی یک جنایت / انتشار اسناد در رابطه با اعدام ۵ زندانی سیاسی

ارسال شده در: می 14th, 2010

اطلاعیه مطبوعاتی / اعدام ۵ زندانی سیاسی – شماره دو کالبدشکافی جنایت صورت گرفته توسط دستگاه امنیتی حکومت ایران در طی روزهای اخیر با اعدام ۵ زندانی عقیدتی به نامهای مهدی اسلامیان، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی که از کمترین وجاهت قانونی برخوردار نبوده، نیاز به پردازشی گسترده دارد که..ادامه مقاله