می 6, 2013

حکم اعدام غلام رضا خسروی؛ نتیجه عدم استقلال قوه قضائیه

غلام رضا خسروی سوادجانی، ۴۶ ساله از زندانیان سیاسی سابق در دهه ۶۰ و زندانی سیاسی فعلی …

حکم اعدام غلام رضا خسروی؛ نتیجه عدم استقلال قوه قضائیه ادامه مطلب »