جولای 15, 2020

فعالیت صنفى حق معلمان است

اطلاعیه مطبوعاتی هفته معلم در ایران در حالی به پایان رسید که معلمان &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; …

فعالیت صنفى حق معلمان است ادامه مطلب »