می 6, 2013

لزوم پیگیری و تشکیل کمیته حقیقت یاب در موضوع قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷

رژیم جمهوری اسلامی ایران، به دستور آیت الله خمینی در تابستان ١٣۶۷، دست کم حدود سه تا …

لزوم پیگیری و تشکیل کمیته حقیقت یاب در موضوع قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ ادامه مطلب »