محبوبه کرمی

می 6, 2013

شصت سال زندان و دهها قربانی – جمع بندی یکساله از سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

یک سال پیش در سحرگاه ۱۱ اسفندماه نیروهای امنیتی حکومت ایران موجی از بازداشت فعالان حقوق بشر …

شصت سال زندان و دهها قربانی – جمع بندی یکساله از سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ادامه مطلب »

می 7, 2013

هویت و آخرین وضعیت قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر

اطلاعیه مطبوعاتی – دستگیریهای گسترده / شماره سه مجموع اقدامات نیروهای امنیتی حکومت ایران بر علیه مدافعان …

هویت و آخرین وضعیت قربانیان سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر ادامه مطلب »