می 6, 2013

مسئولیت حفظ جان و سلامتی زندانیان اعتصابی بر عهده حکومت ایران است

دوازده زندانی سیاسی معترض در چهارمین روز اعتصاب غذای خود که از تاریخ ۲۸ خردادماه سال جاری …

مسئولیت حفظ جان و سلامتی زندانیان اعتصابی بر عهده حکومت ایران است ادامه مطلب »