می 7, 2013

گرامی باد دهم اکتبر، روزجهانی علیه حکم اعدام

دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام نامگذاری شده است. طبق آمارهای منتشر شده …

گرامی باد دهم اکتبر، روزجهانی علیه حکم اعدام ادامه مطلب »