مهدی کروبی

می 6, 2013

لزوم واکنش جامعه بین الملل در قبال سلب امنیت دو تن از رهبران معترضین در ایران

حکومت ایران که به امید فرونشاندن اعتراضات مردمی در طی حدود ده ماه گذشته همواره خشن‌ترین روش‌های …

لزوم واکنش جامعه بین الملل در قبال سلب امنیت دو تن از رهبران معترضین در ایران ادامه مطلب »