مارس 1, 2014

نمایندگان پارلمان از کشورهای مختلف خواهان آزادی شش مدافع حقوق بشر شدند

تعدادی از نمایندگان پارلمانهای کشور های مختلف از جمله هلند، انگلستان و کانادا خواستار آزادی بی قید …

نمایندگان پارلمان از کشورهای مختلف خواهان آزادی شش مدافع حقوق بشر شدند ادامه مطلب »