آوریل 30, 2015

جامعه کارگری ایران در انتظار تحقق وعده های انتخاباتی است

اطلاعیه مطبوعاتی با وجود سپری شدن دو سال، از روی کارآمدن دولت آقای حسن روحانی که شعار …

جامعه کارگری ایران در انتظار تحقق وعده های انتخاباتی است ادامه مطلب »