دسامبر 12, 2016

بیانیه ۲۹ نهاد مدافع حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۲۸ سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه ای مشترک …

بیانیه ۲۹ نهاد مدافع حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه مطلب »