Hra English facebook twitter rss

به فعالیت کمپ های اجباری ترک اعتیاد فوراً پایان دهید

ارسال شده در: ژانویه 2nd, 2014

همزمان با بهره برداری از کمپ کهریزک، که در طرح امنیت اجتماعی ناجا مورد استفاده قرار گرفته و نهایتا با مرگ سه تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در این کمپ، فعالیت آن خاتمه یافت، کمپ های مشابه دیگری نیز فعالیت خود را آغاز کردند که تا به امروز، علی رغم تمامی هشدارها..ادامه مقاله