ژانویه 2, 2014

به فعالیت کمپ های اجباری ترک اعتیاد فوراً پایان دهید

همزمان با بهره برداری از کمپ کهریزک، که در طرح امنیت اجتماعی ناجا مورد استفاده قرار گرفته …

به فعالیت کمپ های اجباری ترک اعتیاد فوراً پایان دهید ادامه مطلب »