ژانویه 22, 2017

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۶

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی …

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۶ ادامه مطلب »