ژانویه 29, 2015

گزارش سالانه (۲۰۱۴ میلادی) وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی …

گزارش سالانه (۲۰۱۴ میلادی) وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد ادامه مطلب »